تبلیغات
عاشقان شهدا - دوست شهید شما کیه؟
شهدا شرمنده ایم
Image result for ‫شهید عباس بابایی‬‎
هر ساله توی اردوهای راهیان نور از ما میخوان یک شهید را به عنوان دوستمون انتخاب کنیم
برای من،،،
سال اول شهید همت شد البته اونو خودم انتخاب کردم اما امسال شهید عباس بابایی شد...وقتی برگه دوست شهید را برداشتم انتظار داشتم شهید همت برام دربیاد اخه تو اون جعبه پر اسم شهید همت بود ولی شهید بابایی شد اولش گفتم چرا و خواستم برم یک بار دیگه امتحان کنم که خانمی که اون جعبه دستش بود به من گفت نه عزیزم این شهید بهتون عنایت کرده این کار را نکن،و اینجور شد که یک دوست مهربون دیگ پیدا کردم که دنیا مثلشو ندارهنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1395 توسط معصومه علیجانی