تبلیغات
عاشقان شهدا - عاشقان چون با بصیرت می شوند جنگ باشد حاج همت می شوند
شهدا شرمنده ایم
تصویر مرتبط


عاشقان چون با بصیرت می شوند

جنگ باشد حاج همت می شوند

چون نباشد جنگ ، اندر جنگ نرمنوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 اسفند 1395 توسط مهسا علیخانی