تبلیغات
عاشقان شهدا - شهید باکری
شهدا شرمنده ایم

 

" مهدی باکری " از آن دسته فرماندهان شهیدی است که امروزه در آذربایجان و

حتی تمامی کشور، نامش تنه به اسطوره می زند.

عملکرد مخلصانه او در سالهای جهادش،

خصوصا ممانعت از بازگرداندن پیکر برادر شهیدش "حمید"

در صورتی که پیکر سایر شهدا بر زمین مانده باشد،

خاطره ای جاودان از وی در تاریخ این سرزمین ثبت کرده است.

"مهدی باکری" یک سال پس از شهادت "حمید"، در "عملیات بدر"

(احتمالا چند ماه پس از گرفته شدن این عکس)

شربت شهادت نوشید و پیکر او نیز چون برادرش هرگز پیدا نشد.

شادی روحش صلواتنوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 اسفند 1394 توسط معصومه علیجانی