تبلیغات
عاشقان شهدا - شهید رجایی
شهدا شرمنده ایم

Related image


یک‏بار در حین پرسش و پاسخ مسؤولان، با شنیدن اذان ظهر، خطاب به حضار و جمع گفت: اگر خبر داده باشند برای مدت بیست دقیقه ضرورت دارد ارتباط تلفنی با مرکزی برقرار کنم، آیا اجازه هست که همین جا صحبت را متوقف و ادامه آن را به بعد از تلفن موکول کنیم؟ حاضران که از پیشنهاد غیرمنتظره شهید رجایی غافل گیر و شگفت‏زده شده بودند، گفتند: اختیار دارید. بله قربان! او گفت:هم اکنون دستگاه بیسیم الهی(اذان)خبر از انجام فریضه ظهر داده است.
  ما فعلاً وظیفه داریم با اقامه نماز، این ارتباط را برقرار کنیم. سپس بدون تکلف، لحظه‏ ای بعد در برابرنگاه ناباورانه حضّار، با جمعی به نماز ایستاد و این تکلیف الهی را سروقت انجام داد.
شهید محمد علی رجایی : به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم.

چقدر جای بعضی ها خالیست...


نوشته شده در تاریخ جمعه 25 خرداد 1397 توسط معصومه علیجانی