تبلیغات
عاشقان شهدا - شهید همت عزیزم
شهدا شرمنده ایم
Image result for ‫گریه شهید همت‬‎

چشم از آسمان نمی‌گرفت. یك ریز اشك می‌ریخت. طاقتم طاق شد.
- چی شده حاجی؟
جواب نداد. خط نگاهش را گرفتم. اول نفهمیدم،‌ ولی بعد چرا. آسمان داشت بچه‌ها را همراهی می‌كرد. وقتی می‌رسیدند به دشت،‌ ماه می‌رفت پشت ابرها. وقتی می‌خواستند از رودخانه رد شوند و نور می‌خواستند،‌ بیرون می‌آمد.
پشت بی‌سیم گفت «متوجه ماه هم باشین.»
پنج دقیقه‌ی بعد،‌صدای گریه‌ی فرمان‌ده‌ها از پشت بی‌سیم می‌آمد.

old.aviny.com/Rahiyan_Noor/revaiat-eshgh/khatere/11.aspx


نوشته شده در تاریخ شنبه 26 خرداد 1397 توسط معصومه علیجانی