تبلیغات
عاشقان شهدا - شهید سید حسین علم الهدی
شهدا شرمنده ایم
برادر شریفی: شب عملیات هویزه حسین علم الهدی درخواست آب نمود كه

 بتواندغسل شهادت كند،امّا آب به اندازه ی كافی نداشتیم.گفت: «به اندازه ی

شستن سرم آب داشته باشید، كافیاست».

124rl

گفتم: «فردا عملیات است و در گرد و غبار فردا، دوباره سرت كثیف میشود».

گفت: «به هر حال می‌خواهم سرم را بشویم.»

گفتم: «مگر می‌خواهی به تهرانبروی؟».گفت: «نه، فردا می‌خواهم به ملاقات خدا بروم.»


برگرفتهhttp://blog69.kowsarblog.ir

 


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 فروردین 1395 توسط معصومه علیجانی