شهدا شرمنده ایم
خدا جونم شکرت...نهایت سپاس را از ایمه و شهدای عزیز و خدای مهربونم دارم ......من فردا انشالله عازم جنوب کشور به منظور بازدید مناطق جنگ و تجدید عهد با شهدای عزیز می شوم....

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 مهر 1395 توسط مهسا علیخانی